Funktionell Hembygdsgård

Syftet med projektet är att i samarbete med andra föreningar/organisationer utveckla området till ett nytt levande kulturcentrum och mötesplats i Malå. Det arbete som genomförs bidrar till social sammanhållning och utveckling av bygden Målet med projektet är att genomföra ett … Läs mer

Arena Bjuröklubb utvecklingsprojekt 2020

Foto: bjuroklubb.se Syftet med projektet är att öka och förbättra intresset för närproducerade matprodukter, kultur- och naturkopplade aktiviteter i norra Västerbottenskusten och Skellefteå älvdal. Målet med projektet är att besöka 5-8 lokala mathantverkare inom Västerbotten. Ta fram ett aktivitetsprogram utifrån … Läs mer

Multinations Norsjö

Syftet med projektet är att utveckla arbetssätt och göra det möjligt att långsiktigt erbjuda en samordnad funktion som underlättar och snabbar upp processen för personer som vill flytta till bygden. Målet med projektet är att erbjuda en ny, enklare och … Läs mer

Levande Kyrkstad

Syftet med projektet är att säkerställa att Lövångers kyrkstad bevaras, används och utvecklas. Målet med projektet är att renovera ett antal kyrkstugor och därmed öka stugornas överlevnadsmöjligheter. Projektet består i kostnader för renovering av stugor samt luncher och reseersättning till … Läs mer

Kulturprojekt: Stärka kultur i Skellefteå Älvdal

Syftet med projektet är att säkerställa framtida liveframträdanden i Skellefteå Älvdal genom att stärka kompetensen lokalt kring studio och scenteknik. Målet med projektet är att införskaffa ljudutrustning och personer utbildas inom tekniken. Detta ska leda till fler kulturevenemang. Projektet består … Läs mer

The new land of opportunity

Syftet med projektet är att stärka Skellefteå Älvdal och landsbygden i norra Sverige och få fler att flytta hit eller investera i området. Samt att införskaffa kunskap om potentiella målgrupper i syfte att dela till andra aktörer lokalt. Målet med … Läs mer

Coolaste centrum genomförandeprojekt

Syftet med projektet är att ge boende och besökande i det subarktiska området en snabb insikt om vad kyla och mörker kan betyda för människan och hur dess egenskaper kan nyttjas på ett positivt sätt. Målet med projektet är bygga … Läs mer