LAG betyder Local Action Group. LAG är det beslutande organet för att bedöma inkommande ansökningar. LAG utgörs av 11 personer, sju personer från ideella organisationer och näringslivet samt fyra personer från kommunerna. Ledamöterna till LAG väljs på den ideella föreningens årsstämma.

Ledamöter LAG:

Ideell sektor
Östen Lövgren Ordförande (Skellefteå)
Michael Berglund
(Malå)
Ann-Sofi Burström (Skellefteå)
Per-Ove Lööv (Norsjö)

Offentlig sektor
Simon Markusson (Skellefteå)
Ulrika Rönnlund (Skellefteå)
Maria Larsson (Malå)
Ingrid Ejderud Nygren (Norsjö)

Privat sektor
Stina Stenmark (Skellefteå)
Leif Bergström (Malå)
Gunnar Westermark (Norsjö)