LAG betyder Local Action Group. LAG är det beslutande organet för att bedöma inkommande ansökningar. LAG utgörs av 11 personer, sju personer från ideella organisationer och näringslivet samt fyra personer från kommunerna. Ledamöterna till LAG väljs på den ideella föreningens årsstämma.

Ledamöter LAG:

Ideell sektor
Östen Lövgren Ordförande (Skellefteå)
Ulrika Renström
(Malå)
Johannes Lindberg
(Skellefteå)
Per-Ove Lööv (Norsjö)

Offentlig sektor
Simon Markusson (Skellefteå)
Ulrika Rönnlund (Skellefteå)
Jan Asplund (Malå)
Ingrid Ejderud Nygren (Norsjö)

Privat sektor
Stina Stenmark (Skellefteå)
Leif Bergström (Malå)
Dorina Larsson (Norsjö)