Utveckling området Lövånger Kyrkstad

Syftet med projektet är att ta fram ett underlag för det kommande arbetet att utveckla, vårda och investera i Lövånger Kyrkstad. Målet med projektet är med förstudien att via konkreta förslag visa på hur vi ska gå vidare.
Projektet består av val av lösningar på de problem vi fokuserar på, ritningar, förfrågningsunderlag till entreprenörer, lösningar på juridiska frågor avseende ägandeformer och avtal och samarbetsplaner med andra relevanta aktörer. Utredningen ska fungera som ett underlag för framtida arbete/projekt.

Projektnamn:  Utveckling området Lövånger kyrkstad

Projektägare: Lövånger Kyrkstad AB

Fond: Landsbygdsfond

Insatsområde: Insatsområde 3 – Bidra till omställning mot en resurseffektiv och hållbar landsbygdsutveckling

Beviljat projektstöd: Totalt 100 000 kr
Landsbygdsprogrammet 2014-2020: 67 000 kr
Skellefteå Älvdal LAG: 33 000 kr