Utveckling av Kåge Båtklubbs småbåtshamn

Att tillgänglighetsanpassa, muddra, tillgodose behovet av båtplatser och att bygga en miljöanpassad tankanläggning i Kåge småbåtshamn. Allt för att öka tillgängligheten, utveckla hamnen och öka antalet besökare

Projektnamn: Utveckling av Kåge Båtklubbs småbåtshamn

Projektägare: Kåge Båtklubb

Fond: Landsbygdsfond

Insatsområde: 1 – Stärkt och utvecklat utbud av aktiviteter, som ger möjlighet till en aktiv fritid

Beviljat projektstöd: Totalt 600 000 kr.
Landsbygdsprogrammet 2014-2020: 402 000 kr
Skellefteå Älvdal LAG: 198 000 kr