The new land of opportunity

Syftet med projektet är att stärka Skellefteå Älvdal och landsbygden i norra Sverige och få fler att flytta hit eller investera i området. Samt att införskaffa kunskap om potentiella målgrupper i syfte att dela till andra aktörer lokalt.

Målet med projektet är att producera vloggavsnitt som marknadsförs via sociala medier. Man ska även ta fram en färdig analys om hur man presenterar den positiva bilden av vår bygd.

Projektet består i planering, produktion av vloggar, produktion av digital marknadsföring, sammanställning av digital marknadsföring och sammanställning av hela projektet med måluppfyllelse och resultat.

Projektnamn: The new land of opportunity

Projektägare: Happy Hearty AB

Fond: Landsbygdsfond

Insatsområde 2: Att medvetandegöra oss själva och andra om potentialen i att bo här, i syfte att behålla och locka fler människor, speciellt yngre och nyanlända.

Beviljat projektstöd: Totalt 665 000 kr
Landsbygdsprogrammet 2014–2020: 445 550 kr
Skellefteå Älvdal LAG: 219 450 kr