Social och innovativ integration – förstudie utbyte tjänster nyanlända och äldre/funktionsnedsatta

Syftet med projektet är att undersöka metoder till snabbare integration för arbetssökande nyanlända med två målgrupper: kundkrets som är i behov av hjälp av assistans och arbetssökande nyanlända.
Målet med projektet är att ta fram underlag och skapa en metod för snabbare integration.
Projektet består i projektledning, planering, informationsinsamling, intervjuer, möten, marknadsföring, projektrapportering, utvärdering och sammanställning av insamlat material samt presentation.

Projektnamn:  Social och innovativ integration – förstudie utbyte tjänster nyanlända och äldre/funktionsnedsatta

Projektägare:  SV Västerbotten

Fond: Landsbygdsfond

Insatsområde: Insatsområde 2 – bidra till innovativa lösningar för service och kommunikation

Beviljat projektstöd: Totalt 100 000 kr
Landsbygdsprogrammet 2014-2020: 67 000 kr
Skellefteå Älvdal LAG: 33 000 kr