NyföretagarCentrum & Entreprenörskap på landsbygder

Syftet med projektet är att utveckla metoder och initiera processer som främjar och inspirerar till ett ökat nyföretagande på landsbygden, och på det sättet bidrar till en hållbar lokal tillväxt och utveckling.

Målet med projektet är att genomföra informationsträffar, kurser, workshops och rådgivning på flera orter inom Skellefteå kommun.

Projektet består i projektledning, marknadsföring, rådgivning och kunskapshöjande insatser.

Projektnamn: NyföretagarCentrum & Entreprenörskap på landsbygder

Projektägare: Jobs & Society Nyföretagarcentrum i Skellefteå

Fond: Landsbygdsfond

Insatsområde 3: Bidra till stimulering av entreprenörskap och framtagande av nya produkter och tjänster

Beviljat projektstöd: Totalt 555 400 kr
Landsbygdsprogrammet 2014-2020: 372 118 kr
Skellefteå Älvdal LAG: 183 282 kr