Ny framtid för Världens Längsta Linbana

Foto: linbanan.com

Syftet med projektet är att stärka förutsättningarna för fortsatt utveckling av besöksnäringen i området.

Målet är att följande ska vara uppnått vid projektets slut:

  • En besiktningsrapport som visar linbanans status och som också är en förutsättning för att linbanan ska få vara i drift.
  • Ett prospekt att använda i arbetet med att finna ny entreprenör
  • Minst två nya aktiviteter för besökare som kan inledas så snart som möjligt och som är oberoende av att linbanan är i drift och även oberoende av eventuell entreprenör för linbanan.

Projektnamn: Ny framtid för Världens Längsta Linbana

Projektägare: Norsjö kommun

Fond: Landsbygdsfond

Insatsområde: Insatsområde 3, Fler arbetstillfällen, mer entreprenörskap och en bra miljö: Bidra till att stärka besöksnäringen med nya besöksanledningar, starkare varumärke och utökad samverkan. 

Beviljat projektstöd: Totalt 563 000 kr
Landsbygdsprogrammet 2014-2020: 377 210 kr
Skellefteå Älvdal LAG: 185 790 kr