Mötesplats Mobacken

Syftet med projektet är undersöka möjligheterna för att starta ett Socialt företag, för att stötta människor till förändring; ge dem möjlighet att växa utifrån sina egna förutsättningar, växa i sig själva som personer, utrusta och förbereda dem för arbetslivet och ge dem framtidstro.

Målet med projektet är att ha lagt grunden till ett företag som i sin tur skapar sysselsättning, utvecklar området och öka besöksnäringen i Skelleftebygden.

Projektet består i att kartlägga målgruppen. Identifiera hållbara och långsiktiga metoder för att utveckla caféverksamhet, konferens och minnesstunder. Stärka vårt lokala kontaktnät gentemot de myndigheter som träffar målgruppen. Arbeta fram en verksamhetsplan. Undersöka möjligheter att vara en Fairtrade resurs för Skellefteå Pastorat. Undersöka möjligheterna att skapa en Textil & Skaparverkstad, med återbruk i fokus men även nyproduktion.

Projektnamn: Mötesplats Mobacken

Projektägare: Mobackens Efs förening

Fond: Regionalfond

Insatsområde: Insatsområde 3 – Bidra till stimulering av entreprenörskap och framtagande av nya produkter och tjänster. Speciellt fokus på ungdomar, kvinnor och personer med utländsk bakgrund.

Beviljat projektstöd: Totalt 100 000 kr
Landsbygdsprogrammet 2014-2020: 67 000 kr
Skellefteå Älvdal LAG: 33 000 kr