Lära tillsammans

Nytt syfte och mål: Syftet med projektet är att lokala producenter av produkter och tjänster lär sig om destinationens utbud av produkter, aktiviteter, råvaror, sevärdheter och besöksmål för att möjliggöra ett gott värdskap till både bofasta och besökare i Norsjö kommun.
Målet i projektet är att genomföra studiebesök och workshops så att lokala producenter blir samspelta och har samma kunskaper. Ett utbildningsmaterial för storytelling om vad destinationen erbjuder skapas. Minst 5 producenter av produkter och tjänster har genomgått utbildning i värdskap och bemötande.
Aktiviteterna i projektet består av projektledning, studieresor, workshop, tryckkostnad broschyr samt inredning av lokal.

Ursprungligt syfte och mål: Syftet är att personer från det arbetsintegrerade företaget tillsammans med personal från turistinformationen ska få kunskaper att kunna bemanna en framtida saluhall som säljer produkter/tjänster från bygden. Målet med projektet är att genomföra studiebesök och utbildningar så att personalgruppen blir samspelta och har samma kunskaper. Aktiviteter i projektet är: projektledning, studieresor, utbildningar och workshop.

Projektnamn: Lära tillsammans

Projektägare: Gold of Lapland Ekonomisk förening

Fond: Landsbygdsfond

Insatsområde: Insatsområde 1 – Insatser för att få ett bättre värdskap för att möta människor som kommer till området.

Beviljat projektstöd: Totalt 246 883 kr
Regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling 2014–2020: 165 412  kr
Skellefteå Älvdal LAG: 81 471 kr