Lära tillsammans

Syftet är att personer från det arbetsintegrerade företaget tillsammans med personal från turistinformationen ska få kunskaper att kunna bemanna en framtida saluhall som säljer produkter/tjänster från bygden.
Målet med projektet är att genomföra studiebesök och utbildningar så att personalgruppen blir samspelta och har samma kunskaper.
Aktiviteter i projektet är: projektledning, studieresor, utbildningar och workshop

Projektnamn: Lära tillsammans

Projektägare: Gold of Lapland Ekonomisk förening

Fond: Landsbygdsfond

Insatsområde: Insatsområde 1 – Insatser för att få ett bättre värdskap för att möta människor som kommer till området.

Beviljat projektstöd: Totalt 246 883 kr
Regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling 2014–2020: 165 412  kr
Skellefteå Älvdal LAG: 81 471 kr