Kulturbryggan

Projektets syfte är att vara en integrerad kulturverksamhet för nyetablerade som väletablerade ungdomar- och unga vuxna inom Skellefteå Älvdal. Deltagare ska ges möjlighet till olika kulturaktiviteter.

Målet med projektet är att öka deltagarnas kontaktnät samt kunskaper inom demokrati, språk och estetik. Musik, dans och filmgrupper skapas inom projektet. Turnéhelg genomförs på olika orter inom Skellefteå Älvdal.

Projektet består i projektledning, föreläsning, utbildning, marknadsföring, konsulttjänster, produktion av låtar.

Projektnamn: Kulturbryggan, Skellefteå Älvdal

Projektägare:  Northevent Norr AB

Fond: Landsbygdsfond

Insatsområde 1: Att ungdomar och unga vuxna är delaktiga i utvecklingen och känner att de kan påverka utvecklingen.

Beviljat projektstöd: Totalt 1 049 649 kr
Landsbygdsprogrammet 2014–2020: 703 265 kr
Skellefteå Älvdal LAG: 346 384 kr