Kallvikens båthamn

Syftet med projektet är att dokumentera alla aspekter för en restaurering av området samt vilka åtgärder och kostnader som krävs för att genomföra arbetet för utveckling av området till en attraktiv småbåtshamn.

Målet med projektet är att ha underlag för vilka åtgärder som krävs för en restaurering, vilka kostnader det innebär och underlag för bildande av en ny förening.

Projektet består i att förankra projekt bland föreningar och organisationer, presentation av projektet på stormöte, kontakter med företag med offerter för att ta fram relevant prisbild, prospektera området, bildande av ny förening ”Kallvikens båthamn” och sammanställa kontakter och kostnader för samtliga aktiviteter.

Projektnamn: Kallvikens båthamn

Projektägare: Tulterbergets intresseförening

Fond: Landsbygdsfond

Insatsområde 2: Insatser för ökade kunskaper om metoder, processer och arbetssätt.

Beviljat projektstöd: Totalt 100 031 kr
Landsbygdsprogrammet 2014-2020: 67 021 kr
Skellefteå Älvdal LAG: 33 010 kr