Hubb för bildberättande i Kvarnbyn

Syftet med projektet är att etablera en hubb för bildberättande och illustration i Kvarnbyn.

Målet med projektet är att etablera en verkstadslokal. Att genomföra workshops och ta fram samt genomföra ett mentorsprogram.

Projektet består i projektledning och projektkoordinering. Byggnation av verkstadslokal.

Projektnamn: Hubb för bildberättande i Kvarnbyn

Projektägare: Bildberättarföreningen

Fond: Landsbygdsfond

Insatsområde 3: Bidra till att fler människor lokalt i området, ser möjligheter att arbeta på en global marknad.

Beviljat projektstöd: Totalt 600 000 kr
Landsbygdsprogrammet 2014–2020: 402 000 kr
Skellefteå Älvdal LAG: 198 000 kr