Grund för att skapa en social mötesplats i Jörn

Syftet med projektet är att förstudien ska leda till att det finns underlag för att skapa en kulturell mötesplats i Jörn.

Målet med projektet är att utreda förutsättningar, möjligheter, intressen och idéer för skapande av en aktiv social och fysisk mötesplats för alla som bor i Jörn med omnejd. Målet är att ha ett underlag till ett eventuellt genomförandeprojekt.

Projektet består i projektledning, dialogmöten, faktainsamling i form av en LEA – lokal ekonomisk analys för hållbar utveckling, studieresor och sammanställning av resultaten.

Projektnamn: Förstudie: Grund för att skapa en social mötesplats i Jörn

Projektägare: SV Västerbotten

Fond: Landsbygdsfond

Insatsområde 2: Att medvetandegöra oss själva och andra om potentialen i att bo här, i syfte att behålla och locka fler människor, speciellt yngre och nyanlända.

Beviljat projektstöd: Totalt 100 140 kr
Landsbygdsprogrammet 2014-2020: 67 094 kr
Skellefteå Älvdal LAG: 33 046 kr