Förstudie — undersöka intresset och möjlighet till att utveckla lokal teaterverksamhet i Norsjö

Syftet med projektet är att undersöka intresse och möjligheter att skapa lokal teaterverksamhet som kan täcka en ”vit fläck” i det lokala kultur- och aktivitetsutbudet. Förstudien är tänkt som underlag till ett längre projekt för att bygga upp en lokal teaterverksamhet.

Målet med projektet är att genomföra en förstudie, där man vill skapa kännedom om Norsjöbornas intresse av teaterverksamhet, lokala möjligheter och behöver för att skapa en lokal teaterverksamhet.

Projektet består i projektledning, administration, utredning, upptaktsmöte, information om förstudien, teaterverkstad, utvärdering presentation av förstudiens resultat och presentation av projektresultatet.

Projektnamn: Förstudie — undersöka intresset och möjlighet till att utveckla lokal teaterverksamhet i Norsjö 

Projektägare: Studieförbundet Vuxenskolan

Fond: Landsbygdsfond

Insatsområde: ett stärkt och utvecklat utbud av aktiviteter ger möjligheter till en aktiv fritid

Beviljat projektstöd: Totalt 106 721 kr
Landsbygdsprogrammet 2014-2020: 71 503 kr
Skellefteå Älvdal LAG: 35 218 kr