Coolaste centrum genomförandeprojekt

Syftet med projektet är att ge boende och besökande i det subarktiska området en snabb insikt om vad kyla och mörker kan betyda för människan och hur dess egenskaper kan nyttjas på ett positivt sätt.

Målet med projektet är bygga upp ett virtuellt nätverk där forskare, sakkunniga, och organisationer som har intressen inom det arktiska området kan diskutera, föra fram sina rön och skaffa sig ytterligare kunskap om mörkrets och kylans påverkan på människan.

Projektet består i projektledning, resor, seminarier, webinarier, enkätundersökning, deltagande i ett
forskningsprojekt, sammanställning av information i en databas, vidareutveckla befintlig handbok samt marknadsföring.

Projektnamn: Coolaste centrum genomförandeprojekt

Projektägare:  Mörkrets och kylans glada vänner

Fond: Landsbygdsfond

Insatsområde 2: Att medvetandegöra oss själva och andra om potentialen i att bo här, i syfte att behålla och locka fler människor, speciellt yngre och nyanlända.

Beviljat projektstöd: Totalt 1 201 070 kr
Landsbygdsprogrammet 2014–2020: 804 717 kr
Skellefteå Älvdal LAG: 396 353 kr

Reseguide för besökare i vinterklimat

Reseguiden är framtagen med hjälp av EU-stöd från Leader Skellefteå
Älvdal. Som bas har använts en skrift producerad av Finnish Institute of
Occupational Health.

Reseguide svensk version Ladda ner