Coolaste center = Center för kylan och mörkrets påverkan på människan

Syftet med projektet är att ta fram en handbok som kommer fungera som en kompetensbank gällande mörkret och kylans påverkan och hur detta kan användas till att lyfta områdets besöksnäring.

Målet med projektet är att genomföra en förstudie i vilken sökande tar fram en handbok.

Projektet består i studiebesök hos sakkunniga, seminarium, hemsida, insamling och sammanställande av material om mörker och kyla och dess positiva hälsoeffekter.

Projektnamn: Coolaste center = Center för kylan och mörkrets påverkan på människan

Projektägare: Föreningen Mörkrets och kylans glada vänner

Fond: Landsbygdsfond

Insatsområde: Insatsområde 3, bidra till att stärka besöksnäringen med nya besöksanledningar, starkare varumärke och utökad samverkan.

Beviljat projektstöd: Totalt 100 000  kr
Landsbygdsprogrammet 2014-2020: 67 000 kr
Skellefteå Älvdal LAG: 33 000 kr