Burträskbygden Experience – en turistisk destination i världsklass

Syftet med projektet är att utveckla Burträskbygden som en attraktiv internationell turistisk destination genom att stärka de gemensamma produkterna samt skapa ett värdskap i världsklass.

Målet med projektet är att skapa lättillgängliga försäljningskanaler, utbilda lokala ambassadörer, genomföra varumärkesuppbyggnad, ta fram en ny hemsida.

Projektet består i projektledning, administration, workshops, processledning mål/vision/varumärke, arbete med ny hemsida, studieresor, profilering av varumärket, visningsresor och utbildningar.

Projektnamn: Burträskbygden Experience – en turistisk destination i världsklass

Projektägare: STIFTELSEN EDELVIK

Fond: Landsbygdsfond

Insatsområde 1: insatser för att få ett bättre värdskap för att möta människor som kommer till området.

Beviljat projektstöd: Totalt 1 192 551 kr
Landsbygdsprogrammet 2014–2020: 799 009 kr
Skellefteå Älvdal LAG: 393 542 kr