Bilden av Bastuträsk-förstudie

Syftet med projektet är att visa upp ”Bilden av Bastuträsk” ur många olika synvinklar och aspekter.

Målet med projektet är att i en förstudie ta reda på vad Bastuträskborna tänker om sig själva, samhället och framtiden samt utreda möjligheterna till att skapa ett fotomuseum och digitalt bildarkiv. Målet är också att skapa en hemsida.

Projektet består i enkätundersökning, studiebesök, undersökning om möjligheterna för att skapa ett fotomuseum och ett digitalt fotoarkiv, fototävling, bildcollage och arbete med hemsida.

Projektnamn: Bilden av Bastuträsk – förstudie

Projektägare: Bastuträsk Samhällsråd

Fond: Landsbygdsfond

Insatsområde 2: Medvetandegöra oss själva och andra i potentialen att bo här.

Beviljat projektstöd: Totalt 89 900 kr
Landsbygdsprogrammet 2014–2020: 60 233 kr
Skellefteå Älvdal LAG: 29 667 kr