Barn, unga och deras föräldrars delaktighet i ett attraktivt samhälle på landsbygden

Syftet med projektet är att ge föräldrar kunskap om hur man stöttar barns hälsoutveckling
och deltagande i civilsamhället. Landsbygden ska vara en attraktiv plats för barn/unga samt
deras föräldrar att växa upp och leva i.

Målet med projektet är att nya föräldranätverk bildas, fler attraktiva fritidssysselsättningar
har skapats, prova-på aktiviteter har skapats där även unga med särskilda behov har
möjligheter att delta.

Projektet består i projektledning, projektadministration, studiebesök, föreläsningar och prova
på aktiviteter.

Projektnamn: Barn, unga och deras föräldrars delaktighet i ett attraktivt samhälle på landsbygden

Projektägare: SV VÄSTERBOTTEN

Fond: Landsbygdsfond

Insatsområde 2: Stärkt och utvecklat utbud av aktiviteter som ger möjligheter till en aktiv fritid.

Beviljat projektstöd: Totalt 1 129 555 kr
Landsbygdsprogrammet 2014–2020: 756 802 kr
Skellefteå Älvdal LAG: 372 753 kr