The new land of opportunity
The new land of opportunity
Inlägg

Syftet med projektet är att stärka Skellefteå Älvdal och landsbygden i norra Sverige och få fler att flytta hit eller investera i området. Samt att införskaffa kunskap om potentiella målgrupper i syfte att dela till andra aktörer lokalt. Målet med … Läs mer

logotype Edelvik
Burträskbygden Experience – en turistisk destination i världsklass
Inlägg

Syftet med projektet är att utveckla Burträskbygden som en attraktiv internationell turistisk destination genom att stärka de gemensamma produkterna samt skapa ett värdskap i världsklass. Målet med projektet är att skapa lättillgängliga försäljningskanaler, utbilda lokala ambassadörer, genomföra varumärkesuppbyggnad, ta fram … Läs mer

darkandcold-logo
Coolaste centrum genomförandeprojekt
Inlägg

Syftet med projektet är att ge boende och besökande i det subarktiska området en snabb insikt om vad kyla och mörker kan betyda för människan och hur dess egenskaper kan nyttjas på ett positivt sätt. Målet med projektet är bygga … Läs mer

logga skellefteabyautecklingsrad
Bygga på landsbygden
Inlägg

Syftet med projektet är att öka möjligheterna att bygga bostäder i olika former på landsbygden för att öka invånarantalet i våra kommuner och på så sätt öka och bevara service och infrastruktur. Målet med projektet är att utreda möjliga finansieringar … Läs mer

Skylt med texten Sara i byn - byn i världen
Kulturmötesplats Sara Lidman
Inlägg

Syftet med projektet är att göra Sara Lidmans litterära landskap tillgängligt för alla intresserade och ännu inte väckta och skapa en arena för kulturarrangemang. Målet med projektet är att skapa en kulturmötesplats med en permanent utställning om Sara Lidman i … Läs mer

tre hästar i ett stall
Förstudie ny stallbyggnad till Norsjö Ridklubb
Inlägg

Syftet med projektet är att bidra till att möjliggöra för ett större antal personer att utöva sitt intresse och till att öka attraktivitet för kommunen och på så sätt bidra till en positiv utveckling. Målet med projektet är ett klart … Läs mer

Exploratoriet-logo
Plantskola för framtida innovatörer
Inlägg

Syftet med projektet är att testa och utveckla ett nytt koncept för att öka teknikintresset och innovationsförmågan bland unga personer boende på landsbygden. Elever ska få utveckla och testa egna idéer i samverkan med näringslivet. Målet med projektet är att … Läs mer

skelleftea_logo_svart_tagline
EMPOWER SKELLEFTEÅ
Inlägg

Syftet med projektet är att främja och utveckla ungdomars entreprenöriella kompetenser/förmågor, såsom att ta initiativ, ha drivkraft att omsätta idéer i handling, lära sig lösa problem, planera sitt arbete och samarbeta med andra. Målet med projektet är att skapa mötesplatser … Läs mer