logga norsjöbygden
Multinations Norsjö
Inlägg

Syftet med projektet är att utveckla arbetssätt och göra det möjligt att långsiktigt erbjuda en samordnad funktion som underlättar och snabbar upp processen för personer som vill flytta till bygden. Målet med projektet är att erbjuda en ny, enklare och … Läs mer

Genomförandeprojekt ”Malås integrerade mötesplats”
Inlägg

Syftet med projektet är att få Malåborg användbart och tillgängligt för alla invånare i Malå kommun. Målet med projektet är att genom byte av värmesystem och uppfräschning av lokalen minska energiförbrukningen och öka nyttjandet. Insatsen möjliggör för invånare att skapa … Läs mer

Vilken framtid vill du ha på din landsbygd?
Inlägg

Bor Du någonstans i Västerbottens landsbygder? Passa då på att påverka genom att svara på denna enkäten (tar mindre än 10 minuter) innan 30 juni! http://www.redr.es/recursos/encuestaLEADER/index_swe.html Just Ditt svar är superviktigt !Med resultatet vill ELARD, som samlar mer än 2200 … Läs mer

en person skriver i en bok
info med anledning av Covid-19
Inlägg

Om avvikelser sker i projektet på grund av Covid-19 ska du som stödmottagare i så stor utsträckning som möjligt begränsa kostnaderna för de aktiviteter som inte kan genomföras. Detta genom att, om möjligt, avboka aktiviteter och nyttja avbeställningsskydd eller andra … Läs mer

Driva projekt
Inlägg

ÄNDRINGAR I PÅGÅENDE PROJEKTFrån sjv.se 20200527 (länk)Det är viktigt att du alltid ansöker om ändring av ditt beslut om till exempel slutdatum, tidsplan, budget, finansieringsplan eller något annat väsentligt ändras jämfört med vad som står i ditt beslut om stöd. … Läs mer

Upprustning och genomförande av gästhamn i Kallviken, Lövånger
Inlägg

Syftet med projektet är att utveckla och bevara hamnområdet i Kallviken. Målet med projektet är att renovera befintlig hamn/kaj samt skapa en funktionsduglig gästhamn. Projektet består i köpt tjänst projektledning, pålning, inköp av vågbrytare och portabel latrintömmare, transport av sprängsten … Läs mer

Levande Kyrkstad
Inlägg

Syftet med projektet är att säkerställa att Lövångers kyrkstad bevaras, används och utvecklas. Målet med projektet är att renovera ett antal kyrkstugor och därmed öka stugornas överlevnadsmöjligheter. Projektet består i kostnader för renovering av stugor samt luncher och reseersättning till … Läs mer

Kulturprojekt: Stärka kultur i Skellefteå Älvdal
Inlägg

Syftet med projektet är att säkerställa framtida liveframträdanden i Skellefteå Älvdal genom att stärka kompetensen lokalt kring studio och scenteknik. Målet med projektet är att införskaffa ljudutrustning och personer utbildas inom tekniken. Detta ska leda till fler kulturevenemang. Projektet består … Läs mer

God tillströmning av ansökningar
Inlägg

Den 31 mars 2020 var sista stoppdatum för inlämnande av ansökningar. Eftersom vi haft en god tillströmning av projektansökningar bedömer vi att samtliga tillgängliga medel kommer fördelas vid nästa LAG möte.

OBS! Uppskjutet – Projektdag på Källan
Inlägg

För att minimera risken för spridning av Coronavirus har Skellefteå Älvdal beslutat att vi skjuter på Projektdagen till ett senare datum. Tanken är att detta arrangemang ska genomföras längre fram – mer information kommer senare. En dag som visar goda … Läs mer