Flygfoto Gagsmark
Attraktiv och hälsosam by. Hälsobyn
Inlägg

Foto tagna av Bo Öhlund 2009. Syftet med projektet är att möjliggöra Gagsmarks utveckling till en framtidsby för alla åldersgrupper. Målet med projektet är att dokumentera samlingsplatser och utvecklingsmöjligheter inomhus och utomhus, ta fram hälsoaspekt i naturnära boende och dokumentera … Läs mer

Malå Hembygdsgård
Funktionell Hembygdsgård
Inlägg

Utveckling av hembygdsgården i Malå. Syftet med projektet är att i samarbete med andra föreningar/organisationer utveckla området till ett nytt levande kulturcentrum och mötesplats i Malå. Det arbete som genomförs bidrar till social sammanhållning och utveckling av bygden Målet med … Läs mer

Fyren Bjuröklubb
Arena Bjuröklubb utvecklingsprojekt 2020
Inlägg

Foto: bjuroklubb.se Syftet med projektet är att öka och förbättra intresset för närproducerade matprodukter, kultur- och naturkopplade aktiviteter i norra Västerbottenskusten och Skellefteå älvdal. Målet med projektet är att besöka 5-8 lokala mathantverkare inom Västerbotten. Ta fram ett aktivitetsprogram utifrån … Läs mer

logga norsjöbygden
Multinations Norsjö
Inlägg

Ett projekt för nyinflyttning. Syftet med projektet är att utveckla arbetssätt och göra det möjligt att långsiktigt erbjuda en samordnad funktion som underlättar och snabbar upp processen för personer som vill flytta till bygden. Målet med projektet är att erbjuda … Läs mer

logga park malåborg
Genomförandeprojekt ”Malås integrerade mötesplats”
Inlägg

Syftet med projektet är att få Malåborg användbart och tillgängligt för alla invånare i Malå kommun. Målet med projektet är att genom byte av värmesystem och uppfräschning av lokalen minska energiförbrukningen och öka nyttjandet. Insatsen möjliggör för invånare att skapa … Läs mer

Driva projekt
Inlägg

Information som hjälper dig att driva ditt projekt ÄNDRINGAR I PÅGÅENDE PROJEKTFrån sjv.se 20200527 (länk)Det är viktigt att du alltid ansöker om ändring av ditt beslut om till exempel slutdatum, tidsplan, budget, finansieringsplan eller något annat väsentligt ändras jämfört med … Läs mer

Upprustning och genomförande av gästhamn i Kallviken, Lövånger
Inlägg

Ett projekt för utveckling av hamnområdet. Syftet med projektet är att utveckla och bevara hamnområdet i Kallviken. Målet med projektet är att renovera befintlig hamn/kaj samt skapa en funktionsduglig gästhamn. Projektet består i köpt tjänst projektledning, pålning, inköp av vågbrytare … Läs mer

Lövångers kyrkstad
Levande Kyrkstad
Inlägg

Syftet med projektet är att säkerställa att Lövångers kyrkstad bevaras, används och utvecklas. Målet med projektet är att renovera ett antal kyrkstugor och därmed öka stugornas överlevnadsmöjligheter. Projektet består i kostnader för renovering av stugor samt luncher och reseersättning till … Läs mer

faroutprankster
Kulturprojekt: Stärka kultur i Skellefteå Älvdal
Inlägg

Syftet med projektet är att säkerställa framtida liveframträdanden i Skellefteå Älvdal genom att stärka kompetensen lokalt kring studio och scenteknik. Målet med projektet är att införskaffa ljudutrustning och personer utbildas inom tekniken. Detta ska leda till fler kulturevenemang. Projektet består … Läs mer

The new land of opportunity
The new land of opportunity
Inlägg

Syftet med projektet är att stärka Skellefteå Älvdal och landsbygden i norra Sverige och få fler att flytta hit eller investera i området. Samt att införskaffa kunskap om potentiella målgrupper i syfte att dela till andra aktörer lokalt. Målet med … Läs mer