Workshop 22 juni
Inlägg

Leaderområdet Skellefteå Älvdal som innefattar Malå, Norsjö och Skellefteå kommuner har under de senaste 7 åren finansierat 60 projekt, totalt 40 miljoner. Nu lägger vi grunden till den nya programperioden 2023-2027. Vi samlar in synpunkter via workshops i samarbete med … Läs mer

4 miljoner till projekt
Inlägg

På senaste mötet prioriterade Styrelsen (LAG) i Skellefteå Älvdal sju projekt, till en summa av 4 054 000 kr. Jordbruksverket granskar sedan projektbesluten mot EU´s regelverk och tar det formella beslutet. Totalt har Skellefteå Älvdal prioriterat 65 projekt som arbetar med … Läs mer

Välkommen att delta i en digital Workshop
Inlägg

Nu har du chans att påverka den lokala utvecklingen! Leaderområdet Skellefteå Älvdal som innefattar Malå, Norsjö och Skellefteå kommuner har under de senaste 7 åren finansierat cirka 60 projekt, totalt 40 miljoner. Nu inleds arbetet med att ta fram en … Läs mer

logga skellefteå älvdal
Föreningsstämma 22 april
Inlägg

Föreningsstämma Skellefteå Älvdal ideell förening den 22 april 2021 kl. 18.00 Pga Coronapandemin kommer föreningsstämman att genomföras digitalt. Anmälan sker till monica@skellefteaalvdal.se senast den 15 april. Ni kommer att få instruktion och inloggning till mötet via mejl. Välkomna !

Välkommen med din ansökan
Inlägg

Vi öppnar nu upp för nya ansökningar. Din ansökan ska ha kommit in via Jordbruksverkets e-tjänst senast den 16 mars 2021. När Skellefteå Älvdal fått klart sin finansiering för förlängningsåren 2021-2022, kommer LAG att prioritera projekt innan sommaren. Eftersom vi … Läs mer

Närvaro genom digitalisering
Inlägg

Syftet med projektet är att Skellefteå, Norsjö och Malå kulturskolor ska tillsammans med barn och unga i Skellefteå älvdal utveckla nya sätt att arbeta inom kulturella och kreativa näringar. Insatserna möjliggör god samhällsservice genom att dela på kompetenser inom olika … Läs mer

Logotype Gold of Lapland
Malå Visitor Center
Inlägg

Syftet med projektet är utveckla besöksnäringen i Malå kommun i samverkan med förenings- och näringslivet samt kommunen. Målet med projektet är skapa en ny plattform för besöksnäringen i Malå genom att skapa ett Visitor Center som ska välkomna alla – … Läs mer

Attraktiv och hälsosam by. Hälsobyn
Inlägg

Foto tagna av Bo Öhlund 2009. Syftet med projektet är att möjliggöra Gagsmarks utveckling till en framtidsby för alla åldersgrupper. Målet med projektet är att dokumentera samlingsplatser och utvecklingsmöjligheter inomhus och utomhus, ta fram hälsoaspekt i naturnära boende och dokumentera … Läs mer

Malå Hembygdsgård
Funktionell Hembygdsgård
Inlägg

Syftet med projektet är att i samarbete med andra föreningar/organisationer utveckla området till ett nytt levande kulturcentrum och mötesplats i Malå. Det arbete som genomförs bidrar till social sammanhållning och utveckling av bygden Målet med projektet är att genomföra ett … Läs mer

Arena Bjuröklubb utvecklingsprojekt 2020
Inlägg

Foto: bjuroklubb.se Syftet med projektet är att öka och förbättra intresset för närproducerade matprodukter, kultur- och naturkopplade aktiviteter i norra Västerbottenskusten och Skellefteå älvdal. Målet med projektet är att besöka 5-8 lokala mathantverkare inom Västerbotten. Ta fram ett aktivitetsprogram utifrån … Läs mer