Laven i Malå
Laven 2.0
Inlägg

Syftet med projektet är att stärka bygdens attraktivitet med den unika Laven som utgångspunkt. Målet med projektet är att upprusta den digitala miljön i och kring byggnaden Laven. Nya användningsområden identifieras och testats för området. Laven uppdateras till att bli … Läs mer

Logotype Gold of Lapland
Fiskedestination Norsjö
Inlägg

Syftet med projektet är att främja samarbete som tillgängliggör och synliggör fisket i Norsjö kommun. Målet med projektet är att inventera och kartlägga fisket i Norsjö kommun. Ett fysiskt och digitalt fiskecenter skapas. Norsjö som fiskedestination marknadsförs. Projektet består i … Läs mer

ungdomar som uppträder på scen
Kulturbryggan
Inlägg

Projektets syfte är att vara en integrerad kulturverksamhet för nyetablerade som väletablerade ungdomar- och unga vuxna inom Skellefteå Älvdal. Deltagare ska ges möjlighet till olika kulturaktiviteter. Målet med projektet är att öka deltagarnas kontaktnät samt kunskaper inom demokrati, språk och … Läs mer

drönarbild över Rismyrliden
Bondekultur i en digital värld
Inlägg

Syftet med projektet är att öka och bevara intresset för gammal bondekultur samt förbättravärdskap och tillgänglighet för de som besöker gården Rismyrliden. Målet med projektet är att med hjälp av digitala verktyg nå ut till nya besöksgrupper.Kunskap och historia om … Läs mer

omslagsbild utvecklingsstrategi
Strategin är inlämnad
Inlägg

Den 13 oktober skickade vi in vår utvecklingsstrategi 2023-2027 till Jordbruksverket. Ett stort tack till alla som har deltagit i processen! Under våren 2022 kommer en urvalskommitté med representanter från ideell, privat och offentlig sektor att bedöma och poängsätta alla … Läs mer

Strategi 2023-2027
Sida

Strategin för 2023-2027 är inlämnad Den 13 oktober skickade vi in vår utvecklingsstrategi 2023-2027 till Jordbruksverket. Ett stort tack till alla som har deltagit i processen! Under våren 2022 kommer en urvalskommitté med representanter från ideell, privat och offentlig sektor … Läs mer

Furuögrund Hamnprojekt
Inlägg

Syftet är utveckling av besöksmålet Furuögrunds småbåtshamn som besöksområde samt ge möjligheter för de entreprenörer som verkar i området att utvecklas. Målet är att anlägga en ny gästbrygga som möjliggör fler besökare som kommer både från land- och sjövägen. Projektet … Läs mer

Vi söker projektidéer omgående
Inlägg

Ansökningsomgången är avslutad. Vi tar inte emot nya ansökningar. Skellefteå Älvdal är nu i slutet av den pågående programperioden och vi ser att vi kan inrymma ett par projekt till i vår budget. Om du/ni har en projektidé, besvara dessa … Läs mer

Var med och påverka utvecklingen – besvara enkäten
Inlägg

Enkäten är nu stängd för svar. Tack till alla ni som besvarat den. Skellefteå Älvdal håller just nu på att ta fram en ny utvecklingsstrategi för den kommande verksamhetsperioden 2023-2027. Vi önskar därför svar på några frågor. Berätta vad som … Läs mer