logga norsjöbygden
Innovativa lösningar för kollektivtrafik på landsbygd
Inlägg

Ett projekt som skapar förutsättningar för en ny rälsbusslinje Syftet med projektet är att undersöka förutsättningar för en ny rälsbusslinje mellan Jörn-Bastuträsk, Skellefteå, Bergsbyn, Skelleftehamn. Projektet ska även arbeta med attitydfrågor och påverkansarbete för att skapa förutsättningar för rälsbusslinjen. Målet … Läs mer

Laven i Malå
Laven 2.0
Inlägg

Ett projekt i Malå med Laven som utgångspunkt Syftet med projektet är att stärka bygdens attraktivitet med den unika Laven som utgångspunkt. Målet med projektet är att upprusta den digitala miljön i och kring byggnaden Laven. Nya användningsområden identifieras och … Läs mer

Logotype Gold of Lapland
Fiskedestination Norsjö
Inlägg

Ett projekt som synliggör fisket i Norsjö kommun Syftet med projektet är att främja samarbete som tillgängliggör och synliggör fisket i Norsjö kommun. Målet med projektet är att inventera och kartlägga fisket i Norsjö kommun. Ett fysiskt och digitalt fiskecenter … Läs mer

ungdomar som uppträder på scen
Kulturbryggan
Inlägg

Ett projekt inom Skellefteå Älvdal som möjliggör kulturaktiviteter. Projektets syfte är att vara en integrerad kulturverksamhet för nyetablerade som väletablerade ungdomar- och unga vuxna inom Skellefteå Älvdal. Deltagare ska ges möjlighet till olika kulturaktiviteter. Målet med projektet är att öka … Läs mer

drönarbild över Rismyrliden
Bondekultur i en digital värld
Inlägg

Utveckling av gården Rismyrliden. Syftet med projektet är att öka och bevara intresset för gammal bondekultur samt förbättravärdskap och tillgänglighet för de som besöker gården Rismyrliden. Målet med projektet är att med hjälp av digitala verktyg nå ut till nya … Läs mer

Strategi 2023-2027
Sida

Leader Skellefteå Älvdal är ett av de prioriterade områden Leader Skellefteå Älvdals strategi är prioriterad och den nationella budgeten för 2023-2027 har fördelats till 40 leaderområden! Budgeten har fördelats utifrån leaderområdets yta, antal invånare, poängsättning av strategin samt en särskild … Läs mer

Furuögrund hamnprojekt
Furuögrund Hamnprojekt
Inlägg

Utveckling av Furuögrunds småbåtshamn Syftet är utveckling av besöksmålet Furuögrunds småbåtshamn som besöksområde samt ge möjligheter för de entreprenörer som verkar i området att utvecklas. Målet är att anlägga en ny gästbrygga som möjliggör fler besökare som kommer både från … Läs mer

skelleftea_logo_svart_tagline
Närvaro genom digitalisering
Inlägg

Syftet med projektet är att Skellefteå, Norsjö och Malå kulturskolor ska tillsammans med barn och unga i Skellefteå älvdal utveckla nya sätt att arbeta inom kulturella och kreativa näringar. Insatserna möjliggör god samhällsservice genom att dela på kompetenser inom olika … Läs mer

Logotype Gold of Lapland
Malå Visitor Center
Inlägg

Utveckling av besöksnäringen i Malå kommun Syftet med projektet är utveckla besöksnäringen i Malå kommun i samverkan med förenings- och näringslivet samt kommunen. Målet med projektet är skapa en ny plattform för besöksnäringen i Malå genom att skapa ett Visitor … Läs mer