Om Skellefteå Älvdal
Sida

Leaderområdet Skellefteå Älvdal verkar inom Malå, Norsjö och Skellefteå kommuner. Föreningen kommer att jobba med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden som bygger på partnerskap mellan privat, ideell och offentlig sektor. Skellefteå Älvdal arbetar med två fonder. Regionalfonden och Landsbygdsfonden. Välkommen … Läs mer

Vintersol över Norsjö
Info hur vi ligger till:
Inlägg

• Den ideella föreningen är bildad och vi har fått organisationsnummer • Skellefteå Älvdal omfattar hela Skellefteå kommun, hela Malå kommun och hela Norsjö kommun. • Vi har skickat in de begärda kompletteringarna för att få utvecklingsstrategin godkänd ( november) … Läs mer

webbplats_skellefteaalvdal
skellefteåälvdal.se
Inlägg

Nu byggs den nya webbplatsen för Skellefteå Älvdal. Här kommer du att hitta information om leaderområdet Skellefteå Älvdal. Landsbygdsutveckling inom Malå, Norsjö och Skellefteå kommuner.