Taket för projektstöd höjs till 1,2 miljoner

Vid Landsbygdsdagen-Eldsjälsdagen i Bastuträsk 7 oktober medverkade Leader Skellefteå Älvdal. Landsbygdsdagens tema var ”Service för en levande landsbygd eller en levande bygd som underlag för service”.

I samband med detta offentliggjorde Leader Skellefteå Älvdal  att taket för projektstöd höjs till 1,2 miljoner kronor. Leaderområdet genomför just nu en kampanj där man söker projekt som vill utveckla potentialen i att bo och leva på landsbygden – att locka yngre och underlätta för äldre.

De projekt som söks ska handla om att

  • göra det möjligt för unga att påverka utvecklingen av sin bygd
  • underlätta att arbeta globalt men bo lokalt
  • stärka och skapa lösningar för service
  • skapa sociala service- och mötesplatser

”Vi har gjort en uppföljning av de projekt som finansieras av Leader Skellefteå Älvdal. För att nå målen i vår utvecklingsstrategi behöver vi projekt med andra inriktningar än de som redan är på gång. Vi saknar projekt som handlar om ungas påverkan, mötesplatser och olika typer av servicelösningar” säger Östen Lövgren, ordförande för Leader Skellefteå Älvdal.

—————————————————————————————————————-

Leaderområdet Skellefteå Älvdal verkar inom Malå, Norsjö och Skellefteå kommuner. Föreningen jobbar med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden som bygger på partnerskap mellan privat, ideell och offentlig sektor. Skellefteå Älvdal arbetar med två fonder. Regionalfonden och Landsbygdsfonden. LAG är det beslutande organet för att bedöma inkommande ansökningar. Ledamöterna till LAG väljs på den ideella föreningens årsstämma.

Kontakt

Monica Marklund
Verksamhetsledare
mobil: 070-574 73 57
epost: monica@skellefteaalvdal.se

Östen Lövgren
Ordförande
mobil: 073-062 41 84
epost: osten.lovgren@gmail.com