Nya prioriterade projekt

Miljoner till projekt inom Skellefteå Älvdal
På senaste mötet prioriterade Styrelsen (LAG) i Skellefteå Älvdal fem projekt, till en summa av ca. 5 200 000 kr.

Kulturmötesplats Sara Lidman
Projektägare: Missenträsk bygdegårdsförening
I projektet planerar man att skapa en kulturmötesplats och utställning om Sara Lidman i Missenträsks bygdegård. Att iordningställa befintlig bygdegård för sitt nya ändamål är projektets mål.

Plantskola för framtida innovatörer
Projektägare: Experiment arenan AB
Projektets syfte är att testa och utveckla ett nytt koncept för att öka teknikintresset och innovationsförmågan bland unga personer på landsbygden. Elever ska lära sig mer om det lokala näringslivet, få utveckla och testa egna idéer i samverkan med näringslivet.

Edelvik en motor för internationellt kulturutbyte i Skellefteåbygden
Projektägare: Stiftelsen Edelvik
Syftet med projektet är att utveckla internationella kontakter på konstområdet och därigenom stärka Edelviks folkhögskola i sin roll som kulturcenter i Skellefteåregionen.

Norsjöbygdens Företagsarena – Win-Win
Projektägare: Norsjöbygdens Företag
Projektet ska arbeta med att göra Norsjö kommun ännu attraktivare genom att visa på de jobbmöjligheter som finns. Stödja samverkan mellan näringsliv och föreningsliv genom att utveckla nya innovativa former av samarbeten mellan föreningar och främst lokala handeln.

Stärka barn och ungdomar i deras lärande att utvecklas till aktiva medborgare
Projektägare: Studieförbundet Vuxenskolan Norsjö
Genom familjenätverk som projektet ska initiera ska föräldrar ges kunskap om hur man stöttar barns hälsoutveckling och deltagande i civilsamhället. Projektet ska ta vid där skolans ansvar mot hemmet tar slut. Landsbygden ska vara en attraktiv plats för barn/unga samt deras föräldrar att växa upp och leva i.

Sedan 2016 har LAG prioriterat hela 50 projekt till en summa av 17 307 080 kr.

För den som vill lämna in en ansökan till nästa beslutsmöte den 14 augusti är stoppdatum för ansökan den 31 maj 2019.

—————————————————–
Leaderområdet Skellefteå Älvdal verkar inom Malå, Norsjö och Skellefteå kommuner. Föreningen jobbar med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden som bygger på partnerskap mellan privat, ideell och offentlig sektor. Skellefteå Älvdal arbetar med två fonder. Regionalfonden och Landsbygdsfonden. LAG är det beslutande organet för att bedöma inkommande ansökningar. Ledamöterna till LAG väljs på den ideella föreningens årsstämma.

Kontakt
Monica Marklund
Verksamhetsledare
mobil: 070-574 73 57
epost: monica@skellefteaalvdal.se
hemsida: www.skellefteaalvdal.se