Blanketter ansökningsprocessen

Guide till ansökan om stöd

Fullmakt e-tjänst

Mall aktivitetsplan

Budgetmall

Anvisning budgetmall

Medfinansieringsintyg

Blanketter genomförande och utbetalning

Projektdagbok (redovisning av arbetstid)

Beräkning av timlön

Körjournal

Försättsblad till ansökan om utbetalning

Undantag för kravet på betalningsbevis

Anvisning till blankett undantag för kravet på betalningsbevis

Anmälan om kontonummer

Godkännande publicering personuppgifter

Ansökan om utbetalning av LAG stöd

Ansökan om ändring av beslut

Att ansöka om utbetalning

När du ansöker om utbetalning ska du redovisa dina utgifter och skicka in underlag enligt ditt beslut om stöd. Jordbruksverket har samlat information som hjälper dig att redovisa rätt.
Att ansöka om utbetalning

Logotyper

  • Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (landsbygdsfonden)
  • Europeiska regionalfonden

Logotyper för EU-flaggan och Leader

Logotype för nedladdning EU och Leader

Logotyper Skellefteå Älvdal

Skellefteå Älvdal logotype (.png) 

Skellefteå Älvdal logotype stående (.png)

Skellefteå Älvdal logotype ZIP (.eps)

Informationsskylt Landsbygdsutveckling Skellefteå Älvdal

skylt_landsbygdsfond_leader

Information gällande användning av EU-logotyp och andra informationskrav från fonderna

Användning EU-logotyp (.pdf)