Vanliga frågor och svar

Föreningar, företag, organisationer och myndigheter kan söka stöd för att främja utvecklingen i leaderområdet som innefattar Malå, Norsjö och Skellefteå kommun. Ej privatpersoner.
Alla ansökningar bedöms av Skellefteå Älvdals styrelse/LAG. Det som avgör om ansökan beviljas stöd är hur pass väl projektet uppfyller målen i Skellefteå Älvdals utvecklingsstrategi och programmet för resp. fond.

Projektstöd är när ett projekt är till nytta för allmänheten och gynnar både boende och besökande i bygden.

Projektstöd till företag är när nyttan endast tillfaller en eller ett fåtal aktörer.

Direkta företagsstöd kan inte beviljas inom Skellefteå Älvdal.

Skellefteå Älvdal ska arbeta med två fonder. Regionalfonden och Landsbygdsfonden. Regionalfonden ska kunna stödja projekt i hela området. För projekt i Landsbygdsfonden är Skellefteå centralort undantagen.
Det framgår av insatsområdena i Skellefteå Älvdals utvecklingsstrategi.
LAG betyder Lokal Aktivitets Grupp. LAG (styrelsen) är det beslutande organet för att bedöma inkommande ansökningar. Skellefteå Älvdals LAG utgörs av 11 personer, sju personer från ideella organisationer och näringslivet samt fyra personer från kommunerna. Ledamöterna till LAG väljs på den ideella föreningens årsstämma.
Genomförandeprojekt max 1 200 000 kr. Förstudier max 100 000 kr. Projektstöd till företag max 200 000 kr. Minimigräns för projektstöd 22 000 kr.
Man ansöker via e-tjänsten på Jordbruksverket med e-legitimation. Kontakta alltid leaderkontoret innan ni söker så kan vi ge er råd.
Så här gör du en ansökan steg 1
 • Gå in på Jordbruksverkets hemsida och logga in på Mina sidor med hjälp av Bank-id.
 • I vänsterspalt finns nu en flik som heter ” E-tjänster inom mina sidor” som du klickar på.
 • Klicka vidare på fliken stöd inom lokalt ledd utveckling ( också i vänsterspalt)
 • Du kan nu gå vidare i ansökan steg 1, klicka på starta tjänsten och lägga in de uppgifter som efterfrågas. Det kommer att efterfrågas en fullmakt för den person som lägger in ansökan i systemet. Fullmakten fylls i med uppgifter om vem som söker projektet (organisationsnummer, namn och kontaktuppgifter på sökande förening/ företag/ organisation) och vem som fullmakten gäller. Den ska fyllas i, skrivas ut, undertecknas av firmatecknare och skickas in, per post, till Jordbruksverket, kom ihåg att ta en kopia på fullmakten, då den tillsammans med intyg om firmatecknare ska skickas/scannas till leaderkontoret.
 • När du fyllt i alla uppgifter så klickar du på kontrollera ansökan och då får du veta om något fattas.
 • Granska och skicka in!
 • Är allt ifyllt så får du ett “tack för din ansökan”, att den är ankomstregistrerad och att du ska ta kontakt med verksamhetskontoret ( monica@skellefteaalvdal.se , 070-5747357)


Stoppdatum för ansökningar:
  För 2019 gäller följande stoppdatum.
 • 31 maj
 • 31 augusti
 • 30 november
 • För 2020 gäller följande stoppdatum.
 • 31 januari
 • 31 mars
 • 31 maj
En komplett ansökan steg 2 ska vara inskickad för att kunna behandlas. Se stoppdatum när ansökan ska kommit in för att behandlas på ett LAG-möte. De ansökningar som LAG prioriterar skickas till Jordbruksverket som tar det formella beslutet.

När allt fungerar som planerat ska tiden för Jordbruksverkets handläggning av det formella beslutet beräknas till högst 90 dagar.
Först när ditt projekt fått godkänt av Jordbruksverket finns möjlighet att ansöka om utbetalning. Innan dess har LAG (styrelsen) prioriterat din ansökan och du kan påbörja projektet på egen risk från det datum du skickade in din steg 1 ansökan.

Viktigt att du följer de restriktioner som krävs för Leaderprojekt för att det ska underlätta och ge större chans till utbetalning när projektet fått sitt beslut.
Du kan ansöka om förskott eller utbetalning när som helst efter att du har fått ditt beslut om stöd från Jordbruksverket. Om det finns begränsningar i hur många gånger du får ansöka om delutbetalning står detta i ditt beslut.
Om du inte följer villkoren i ditt beslut om stöd kan det bli avdrag på stödet. Det är därför viktigt att du läser ditt beslut om stöd.
Det finns olika anledningar till att du kan få avdrag, exempelvis
 • Du har sökt för utgifter som inte ingår i ditt beslut om stöd.
 • Du har tagit upp utgifter som inte ger rätt till stöd. Det kan exempelvis vara utgifter som du har haft innan du skickade in din ansökan om stöd.
 • Du har skickat in din ansökan för sent. Om du ansöker om utbetalning försent kommer du bara att få ut hälften av det stödberättigande beloppet. Om du ansöker om utbetalning mer än 14 dagar försent kommer du inte få någon utbetalning.
 • Du har inte följt din projekt- eller affärsplan vilket leder till att du inte kan uppnå syftet med stödet.
 • Du är upphandlingsskyldig men har inte följt upphandlingsreglerna.
Procentuellt avdrag Jordbruksverket kommer att göra ett avdrag på 2 procent om du inte har
 • informerat om EU:s medfinansiering genom att använda rätt EU-logotyp
 • särredovisat
Alla kan vara medlemmar i vår förening – privatpersoner, företag, organisation och föreningar. Projektägare och LAG-medlemmar ska vara medlem i föreningen. Medlemsavgiften är 100 kr/år, och den betalas in på bankgiro: 828-6346. Kom ihåg att skriva vem medlemsavgiften avser (person, förening, företag eller annan organisation).