Nya projektbeslut

Förstudie om spelutveckling och kreativa noder på landsbygden, Ny framtid för Världens Längsta Linbana, Den delade berättelsens betydelse för delaktighet och Förstudie grön rehabilitering är de senaste projekten som fått sina projektbeslut från Jordbruksverket.
Klicka här för att läsa mer om de projekt som fått sina beslut från Jordbruksverket. Listan kompletteras kontinuerligt.