Välkommen till Projektskola!

En träff för projektägare/projektledare
som har fått sitt projekt prioriterat av Skellefteå Älvdal.

Du kan själv välja vilken tid och plats som passar bäst.

Torsdag den 31 maj i Släppträsk Byagård, Malå

Måndag den 4 juni på Fromhedens Camping, Norsjö

Torsdag den 7 juni i Ytterviks Byagård, Skellefteå

Kl. 18.00 alla kvällar

Vi bjuder på fika!
Anmäl er före den 30 maj till: 070-5747357 eller monica@skellefteaalvdal.se

Välkommen!
Monica Marklund, Verksamhetsledare