Stoppdatum ansökningar

Skellefteå Älvdals LAG har beslutat att under 2017 ha fyra beslutsmöten.
I samband med beslutsmöten läggs stoppdatum för inlämnande av ansökningar.

Datum för beslutsmöten:
• 27 februari
• 22 maj
• 8 september
• 24 november

Stoppdatum för ansökningar:
• 31 mars
• 30 juni
• 30 september
• 31 december