Långa handläggningstider

Jordbruksverket har långa handläggningstider när det gäller att bevilja projektstöd. De arbetar med att korta tiderna både genom att anställa fler handläggare, att förenkla handläggningen och att samordna. Tyvärr så blir det våra projektägare som drabbas.

Senaste informationen från Jordbruksverket:

Hur går det för lokalt ledd utveckling?

Beslutstakten går allt snabbare för ansökningar om stöd inom lokalt ledd utveckling. 46 av 48 områden har fått totalt 275 beslut beviljade. Det motsvarar 256 648 227 kronor i offentligt stöd och 265 912 254 kronor i total finansiering. Dessa är fördelade på:

  • 230 projekt i landsbygdsfonden
  • 23 i regionalfonden
  • 17 i havs- och fiskerifonden
  • 4 i socialfonden

22 områden har beviljat projektstöd på mer än 5 miljoner. Av dessa har två till och med beviljat projektstöd på över 13 miljoner kronor. I den totala finansieringen ingår privat finansiering i pengar på 9 264 027 kronor. Och då är inte ideella resurser inräknade – imponerande!

Integrera mera!

Flera projekt med inriktning främjande av integration är beviljade. Ett av dem är Amicorum – Integrationsteater i Leader Sjuhärad. Syftet med projektet är att i ett språkutvecklande teatersammanhang stärka människor, både svenskar och nyanlända, att tro på sig själva, bygga sociala kompetenser och få en snabbare integration i samhället. Målet med projektet är att sätta upp en teaterföreställning i Ulricehamn under sommaren 2017. Projektet har, utöver finansiering från projektstöd och LAG-pott, även privat finansiering och offentliga resurser från kommun. Mer information hittar ni här.

Samarbete över alla gränser

Integration kan även vara tema för projekt inom samarbetsåtgärden. Leader Västra Småland har prioriterat Time for inter-action som är ett samarbete mellan Sverige, Tyskland och Österrike. Parterna har identifierat en gemensam utmaning: hur ska de få människor, och i synnerhet nyanlända, att stanna på landsbygden? Utifrån detta har de utformat ett projekt som innehåller studiebesök och workshops med erfarenhetsutbyte kring exempelvis social acceptans, kommunikationer samt matchning mellan arbetssökande och arbetsgivare. Kontakta Leader Västra Småland om du vill veta mer.

Över en kopp kaffe…

Ett värdefullt och inspirerande inslag i arbetet är att åka på studiebesök. Det är roligt, nyttigt och utvecklande att möta andra och ta del av deras dagliga arbete. Det vill vi också göra! Handläggarna på enheten för lokalt ledd utveckling kommer därför att besöka några leaderområden under våren och försommaren. Och det första besöket skedde förra veckan då två handläggare besökte sina kollegor hos Leader Mälardalen. De träffade även sökande som berättade om hur de vill ta fram en handlings – och projektplan för ett nytt besöks- och informationskoncept för Ängsö samt visade upp olika delar av Ängsö.

Kampanj ”Mitt Europa” den 6-14 maj

Mitt Europa är en informationssatsning den 6-14 maj över hela EU som ger EU-stödda projekt möjlighet att visa sin verksamhet. Över 80 projekt deltar i Sverige varav cirka 15 av dem har kopplingar till Leader och lokalt ledd utveckling. Hjälp gärna till att sprida information om kampanjen och de deltagande projekten! Du hittar mer information om evenemanget här.Här hittar du kampanjens Facebook-sida.

Nyfiken på EU-program?

Vill du få en överblick över EU-program i Sverige? Är du intresserad av vad exempelvis regionalfonden kan ge stöd till? På eufonder.se hittar du bland annat information om program och fonder samt sammanställning av projektdatabaser. Läs mer på www.eufonder.se