Kort info

• Skellefteå Älvdal omfattar hela Skellefteå kommun, hela Malå kommun och hela Norsjö kommun
• Vi lägger ut information här och på vår facebook sida
• Ansökan om projektstöd sker med hjälp av e-legitimation via Jordbruksverket
• Monica Marklund är anställd som verksamhetsledare from dec. 2015
• LAG är det beslutande organet för att bedöma inkommande ansökningar. LAG utgörs av 11 personer, sju personer från ideella organisationer och näringslivet samt fyra personer från kommunerna.
• Leadermetoden är en metod för att utveckla landsbygden inom lokalt ledd utveckling
• Man bli medlem i den ideella föreningen genom att betala in 100 kr på bankgiro 828-6346. Kom ihåg att ange vem som vill bli medlem.

Har ni frågor hör av er till:

Skellefteå Älvdal
monica@skellefteaalvdal.se eller telefon 0705747357