Jordbruksverkets hemsida är öppen för ansökan

Så här gör du en ansökan steg 1

  • Gå in på Jordbruksverkets hemsida och logga in på Mina sidor med hjälp av Bank-id.
  • I vänsterspalt finns nu en flik som heter ” E-tjänster inom mina sidor” som du klickar på.
  • Klicka vidare på fliken stöd inom lokalt ledd utveckling ( också i vänsterspalt)
  • Du kan nu gå vidare i ansökan steg 1, klicka på starta tjänsten och lägga in de uppgifter som efterfrågas.
  • Det kommer att  efterfrågas en fullmakt för den person som lägger in ansökan i systemet. Fullmakten fylls i med uppgifter om vem som söker projektet ( organisationsnummer, namn och kontaktuppgifter på sökande förening/ företag/ organisation) och vem som fullmakten gäller. Den ska fyllas i, skrivas ut, undertecknas av firmatecknare och skickas in, per post, till Jordbruksverket.
  • När du fyllt i alla uppgifter så klickar du på kontrollera ansökan och då får du veta om något fattas.
  • Granska och skicka in! Är allt ifyllt så får du ett “tack för din ansökan”, att den är ankomstregistrerad och att du ska ta kontakt med verksamhetskontoret ( monica@skellefteaalvdal.se och 070-5747357)