Information från Jordbruksverket

Handläggningstider lokalt ledd utveckling

2017-10-09
Sedan en tid tillbaka har vi för långa handläggningstider för ansökan om stöd inom lokalt ledd utveckling, vilket innebär att sökande får vänta länge på beslut.

Vi börjar nu se resultat av våra åtgärder. Beslutstakten ökar och vi hoppas att vi i början av nästa år ska ha nått vår målsättning att en ansökan om stöd ska få vänta högst tre månader från det att LAG har prioriterat och handlagt ansökan tills att Jordbruksverket fattar ett beslut.

LAG och leaderkontoren gör ett viktigt arbete med att informera om vilka möjligheter det finns med lokalt ledd utveckling – och det syns i vår statistik. För närvarande har det kommit in drygt 1 500 ansökningar inom lokalt ledd utveckling, vilket är ett tydligt resultat av LAG:s arbete.  Samtidigt har  Jordbruksverket, leaderkontor och LAG hanterat en situation med bland annat nyutvecklad e-tjänst, nya rutiner för handläggning av fyra fonder, ny personal på leaderkontor och Jordbruksverket samt nya ledamöter i LAG.

Jordbruksverket arbetar därför tillsammans med LAG för att förbättra situationen. Bland annat har Jordbruksverket gjort och gör följande:

  • Ökat antalet handläggare.
  • Genomfört regionala utbildningar ute i landet samt flera distansutbildningar för att ge leaderkontoren support att kunna göra ett bra arbete.
  • Utreder vilka möjligheter det finns att rimlighetsbedöma utgifter på ett mindre tidkrävande sätt.
  • Förenkla handläggningsprocessen.
  • Förtydligat frågor och hjälptexter i e-tjänsten så att det ska bli enklare att göra en ansökan om stöd.

Tack för er förståelse!

Jordbruksverket              Jordbruksverket              

Carin Alfredsson                Ulrika Holmgren

Tf. enhetschef                     Stf. enhetschef