Info hur vi ligger till:

• Den ideella föreningen är bildad och vi har fått organisationsnummer
• Skellefteå Älvdal omfattar hela Skellefteå kommun, hela Malå kommun och hela Norsjö kommun.
• Vi har skickat in de begärda kompletteringarna för att få utvecklingsstrategin godkänd ( november)
• Vi har också skickat in ansökan om att få starta ( ansökan om drifts-start, december)
• Vi lägger ut information på vår facebook sida ( man kan se den via facebook skellefteå älvdal även om man inte är med i Facebook)
• Hemsidan, en ny grafisk profil och logga är på gång
• Ansökan om projektstöd kommer att ske med hjälp av e-legitimation via Jordbruksverket. Detta IT-system kommer att öppna i slutet av januari. Mer information om detta kommer.
• Jag, Monica Marklund är anställd som verksamhetsledare from dec. 2015. Ni når mej på monica@skellefteåälvdal.se eller på tel. 0705747357 (samma som tidigare)
• Man kan nu bli medlem i den ideella föreningen genom att betala in 100 kr på bankgiro 828-6346. Kom ihåg att ange vem som vill bli medlem.

Har ni frågor hör av er till:

Skellefteå Älvdal
monica@skellefteåälvdal.se eller telefon 0705747357