39 projekt i Norsjö, Malå och Skellefteå

PRESSMEDDELANDE
Styrelsen (LAG) i Skellefteå Älvdal har prioriterat hela 39 projekt, till en summa av ca. 8 000 000 kr. Jordbruksverket granskar sedan projektbesluten mot EU´s regelverk och tar det formella beslutet.

Dessa 17 projekt + driftprojektet är hittills beviljade av Jordbruksverket:
Förstudie för nyetablering av attraktivt boende för att lyfta turismen i Skellefteå Älvdal, Swenature
Yoga för omsorg och hälsa – förstudie
, Må i Norr
Utveckling av Kåge Båtklubbs småbåtshamn, Kåge Båtklubb
Jobb och företagsutveckling inom Skellefteå Älvdal, Företagarna Västerbotten service
Skellefteå älvdal – Sociala konsekvensbeskrivningar (SÄSK), Georange
Edelviks kulturträdgård, Stiftelsen Edelvik
Förundersökning till skapande av Älvstigen, Mjödvattnets Byaförening
Förstudie – Norsjöbygdens Företagsarena, Norsjöbygdens Företag
Lövsele-Noret, Lövsele Norets fiskarförening
Förstudie om spelutveckling och kreativa noder på landsbygden, Skellefteå kommun
Ny framtid för Världens Längsta Linbana, Norsjö kommun
Den delade berättelsens betydelse för delaktighet, Kusfors Allaktivitetshusförening
Förstudie grön rehabilitering,  Isa Hjelte Boman
Coolaste center = Center för kylan och mörkrets påverkan på människan, Föreningen Mörkrets och kylans glada vänner
Förstudie — undersöka intresset och möjlighet till att utveckla lokal teaterverksamhet i Norsjö, Studieförbundet Vuxenskolan, Norsjö
Mötesplats Mobacken, Mobackens EFS förening
Förstudie – utveckling området Lövånger kyrkstad, Lövånger Kyrkstad AB

Ytterligare information om dessa helt klara projektbeslut finns på skellefteaalvdal.se

Inspirerande med så många bra projektidéer och än har inte söktrycket avtagit. Vi ser fram emot att se projektens resultat och vilka effekter det kommer ge för områdets utveckling” säger Monica Marklund verksamhetsledare på Skellefteå Älvdal. För den som vill lämna in en ansökan till nästa beslutsmöte den 12 september så är stoppdatum för ansökan den 30 juni 2018.

—————————————————–
Leaderområdet Skellefteå Älvdal verkar inom Malå, Norsjö och Skellefteå kommuner. Föreningen jobbar med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden som bygger på partnerskap mellan privat, ideell och offentlig sektor. Skellefteå Älvdal arbetar med två fonder. Regionalfonden och Landsbygdsfonden. LAG är det beslutande organet för att bedöma inkommande ansökningar. Ledamöterna till LAG väljs på den ideella föreningens årsstämma.

Kontakt
Monica Marklund
Verksamhetsledare

mobil: 070-574 73 57
epost: monica[@]skellefteaalvdal.se
hemsida: www.skellefteaalvdal.se