Här nedan finns information om ansökningsprocessen. Kontakta verksamhetsledaren innan ansökan skickas in!

Vem kan ansöka

Föreningar, företag, organisationer, nätverk, kommuner med flera kan söka stöd till lokalt ledd utveckling för att utveckla vårt område. Inom Malå, Norsjö och Skellefteå kommun. Projektidén ska passa in i utvecklingsstrategin, gärna ske i samverkan med andra och resultatet av projektet ska vara till nytta för fler än de som genomför projektet. Projektägaren ska vara medlem i Skellefteå Älvdal ideella förening. Medlemsavgiften är 100 kr/år, och den betalas in på bankgiro: 828-6346. Kom ihåg att skriva vem medlemsavgiften avser (person, förening, företag eller annan organisation).

Ansökningsprocessen

Vi rekommenderar att du kontaktar Verksamhetsledaren innan du gör en ansökan på Jordbruksverkets hemsida. Verksamhetsledaren fungerar som bollplank och lotsar er genom ansökningsprocessen och hjälper er att ta fram rätt underlag inför ansökan. Ansökan om projektstöd inom lokalt ledd utveckling görs i två steg. I steg 1 besvaras ett fåtal frågor innan ansökan skickas till leaderkontoret. Steg 2 är mer omfattande. Offerter, aktivitetsplan, kostnadsberäkningar och dylikt bifogas till Steg 2.

Så här gör du en ansökan steg 1

  • Gå in på Jordbruksverkets hemsida och logga in på Mina sidor med hjälp av Bank-id. För att du ska kunna logga in med din egen e-legitimation på ett organisationsnummer måste den organisation du representerar godkänna det genom en fullmakt.
  • I vänsterspalt finns nu en flik som heter ” E-tjänster inom mina sidor” som du klickar på.
  • Klicka vidare på fliken stöd inom lokalt ledd utveckling (också i vänsterspalt)
  • Du kan nu gå vidare i ansökan steg 1, klicka på starta tjänsten och lägga in de uppgifter som efterfrågas.
  • Det kommer att efterfrågas en fullmakt för den person som lägger in ansökan i systemet. Fullmakten fylls i med uppgifter om vem som söker projektet ( organisationsnummer, namn och kontaktuppgifter på sökande förening/ företag/ organisation) och vem som fullmakten gäller. Den ska fyllas i, skrivas ut, undertecknas av firmatecknare och skickas in, per post, till Jordbruksverket. Kom ihåg att ta en kopia på fullmakten, då den tillsammans med intyg om firmatecknare ska skickas/scannas till leaderkontoret.
  • När du fyllt i alla uppgifter så klickar du på kontrollera ansökan och då får du veta om något fattas.
  • Granska och skicka in! Är allt ifyllt så får du ett “tack för din ansökan”, att den är ankomstregistrerad och att du ska ta kontakt med verksamhetskontoret ( monica@skellefteaalvdal.se och 070-5747357)

Steg 2
Genomförs efter kontakt med verksamhetskontoret.
Din påbörjade ansökan hittar du på mina sidor (se instruktion ovan). Har du gjort en steg 1 ansökan ska du gå via steg 1 för att göra din steg 2 ansökan.

När Leaderkontoret bedömer ansökan som färdigkompletterad och tydlig, så kommer vi att meddela er att er ansökan kan behandlas i LAG.

Läs gärna vanliga frågor och svar innan du skickar in din ansökan.
Blanketter gällande ansökan (dokumentarkiv)
Datum för beslutsmöten och projektskolor hittar du i årsplanen

Verksamhetsledare Monica Marklund
Mobil: 070-574 73 57
E-post: monica[@]skellefteaalvdal.se