Välkommen med din ansökan

Vi öppnar nu upp för nya ansökningar. Din ansökan ska ha kommit in via Jordbruksverkets e-tjänst senast den 16 mars 2021. När Skellefteå Älvdal fått klart sin finansiering för förlängningsåren 2021-2022, kommer LAG att prioritera projekt innan sommaren. Eftersom vi är i slutet av denna programperiod, kan projekttiden för ditt projekt som längst pågå till 30 september 2022.

Vi ser gärna projekt inom dessa delmål:

  • insatser som underlättar att bo på landsbygden och gör bygden attraktiv genom lösningar för service, kommunikation eller boende. Exempelvis projekt som innehåller innovativa lösningar för service och kommunikation
  • insatser som främjar företagande och användande av naturresurser i form av råvaror och naturmiljöer för en hållbar utveckling. Exempelvis projekt som bidrar till omställning mot en resurseffektiv och hållbar landsbygdsutveckling

Vi önskar att ni kontaktar verksamhetskontoret innan ansökan läggs in i Jordbruksverkets e-tjänst.

Till stoppdatum ska ansökan vara komplett ifylld som en Steg 2 ansökan och ha obligatoriska bilagor med. Det är LAG, den lokala styrelsen, som utifrån urvalskriterier prioriterar projektansökningar. Endast de ansökningar som är kompletta och färdiga för beslut tas upp av LAG före sommaren.

Här finns en guide som stöd i ansökningsprocessen https://jordbruksverket.se/stod/lokalt-ledd-utveckling-genom-leader/stod-for-projekt-och-samarbeten-inom-lokalt-ledd-utveckling