Nästa stoppdatum ansökningar

Den 30 november 2019 är nästa stoppdatum för inlämnande av ansökningar.

Vi rekommenderar att du kontaktar Verksamhetsledaren innan du gör en ansökan på Jordbruksverkets hemsida. Verksamhetsledaren fungerar som bollplank och lotsar er genom ansökningsprocessen och hjälper er att ta fram rätt underlag inför ansökan.

Monica Marklund, Mobil: 070-574 73 57, e-post: monica[@]skellefteaalvdal.se