Slutrapportera

Ansökan om slututbetalning måste ha inkommit innan slutdatum för projektet har passerat. Om du inte hinner slutredovisa projektet i tid måste du ansöka om förlängning innan projektets slutdatum har passerat.
De sista 20 % av projektstödet utbetalas inte förrän slutrapporten är godkänd.

Mer information om att ansöka om utbetalning hittar du på Jordbruksverkets webb: Att ansöka om utbetalning