Nya prioriterade projekt

På senaste mötet i Skråmträsk prioriterade Styrelsen (LAG) i Skellefteå Älvdal två nya projekt, till en summa av 2 198 070 kr.

Bygga på Landsbygden
Projektägare: Skellefteå Byautvecklingsråd.
Man ska ta fram ett fungerande koncept för byggande på landsbygden, ett “paket” med de nödvändiga underlag som man behöver för att bygga. Detta ska finnas tillgängligt till alla som är intresserade.

Coolaste centrum
Projektägare: Mörkret och kylans glada vänner.
Man ska bygga upp ett virtuellt nätverk där forskare, sakkunniga, och organisationer som har intressen inom det arktiska området kan diskutera, föra fram sina rön och skaffa sig ytterligare kunskap om mörkrets och kylans påverkan på människan. Man ska medverka till att få igång ett fysiskt forskningsprojekt när det gäller kylans påverkan på uppbyggnaden av det bruna fettet i kroppen.

Sedan 2016 har LAG prioriterat 52 projekt.

För den som vill lämna in en ansökan till nästa beslutsmöte den 9 oktober är stoppdatum för ansökan den 31 augusti 2019.