info med anledning av Covid-19

Om avvikelser sker i projektet på grund av Covid-19 ska du som stödmottagare i så stor utsträckning som möjligt begränsa kostnaderna för de aktiviteter som inte kan genomföras. Detta genom att, om möjligt, avboka aktiviteter och nyttja avbeställningsskydd eller andra eventuella försäkringar.

När det är lämpligt ska du som stödmottagaren nyttja de möjligheter som finns för att begränsa påverkan på projektets syfte och mål. Det kan innebära att aktiviteter genomförs i en alternativ form. Till exempel kan möten och informationsträffar hållas på distans via tillgänglig teknik.

I samtliga fall där en avvikelse sker på grund av Covid-19 behöver du som stödmottagare lämna en förklaring till varför det har skett en avvikelse i ärendet.

Avvikelser som kan godkännas utan att du som stödmottagare skickar in en ansökan om ändring

  • Rådande restriktioner påverkar projektet så att alla moment inte kan genomföras men projektet kan ändå uppfylla syfte och mål
  • En ändring till en annan typ av aktivitet eller sätt att utföra en aktivitet på, som inte har någon större påverkan på beslutat syfte och mål
  • Omflyttning eller utökning av en utgiftspost på grund av uppskjutna aktiviteter. Detta gäller så länge som omflyttningen eller utökningen ligger inom beslutad budget samt före slutdatum och i övrigt är likvärdig enligt tidigare rimlighetsbedömning gällande pris
  • Beställda resor, konferenser eller andra utgifter som projektet har betalat i förväg och som inte kan genomföras på grund av gällande restriktioner ska kunna ge rätt till stöd
  • I de fall där avbokningar endast delvis återbetalas till projektet ersätts kostnaden om utgiften ger rätt till stöd

Ett exempel kan vara att en konferens inte kan genomföras på grund av restriktionerna runt Covid-19 vilket leder till att målet för projektet inte kan uppnås i sin helhet. Det gäller dock endast om resterande syfte och mål bedöms vara uppfyllt.

Hör gärna av er till leaderkontoret om det blir avvikelser i projektet på grund av Covid-19, även om det formellt inte behöver göras en ansökan om ändring.

Avvikelser som kräver att stödmottagaren ansöker om ändring

  • Rådande restriktioner påverkar projektet så att alla moment inte kan genomföras och projektet inte kan uppfylla syfte och mål
  • Om slutdatum behöver flyttas fram då aktiviteter behöver skjutas upp till ett senare datum på grund av gällande restriktioner eller sjukdom
  • Beslutad budget behöver utökas på grund av Covid-19

Projekt som behöver avslutas i förtid
Projekt som behöver avbrytas i förtid på grund av Covid-19 kommer att kunna söka ersättning för genomförda aktiviteter även och syfte om mål inte uppnåtts. Kontakta leaderkontoret för mer information.

Informationen är sammanställd av Leader Polaris