Föreningsstämmor 2023

Skellefteå Älvdal och Leader Skellefteå Älvdal genomför två föreningsstämmor.

27 april klockan 17.30 föreningsstämma i Skellefteå Älvdal ideell förening.

Verksamheten omfattas av programperiod 2014–2022.

27 april klockan 18.30 föreningsstämma för Leader Skellefteå Älvdal ideell förening 2023–2027

Föreningsstämmorna genomförs digitalt via Teams

Anmälan sker till monica@skellefteaalvdal.se senast den 24 april.

Ni kommer att få instruktion och inloggning till mötet via mejl.

Välkomna!