Föreningsstämma

Föreningsstämma Skellefteå Älvdal ideell förening

den 22 april kl. 18.00

Pga Coronapandemin kommer föreningsstämman att genomföras digitalt.

Anmälan sker till monica@skellefteaalvdal.se senast den 15 april.

Ni kommer att få instruktion och inloggning till mötet via mejl.

Välkomna !