Landsbygdsdagen – eldsjälsdagen

Leader Skellefteå Älvdal medverkar vid Landsbygdsdagen-Eldsjälsdagen i Bastuträsk 7 oktober. Vi söker projekt som vill utveckla potentialen i att bo och leva på landsbygden – att locka yngre och underlätta för äldre.

Har du en idé som

  • gör det möjligt för unga att påverka utvecklingen av sin bygd
  • underlättar att arbeta globalt men bo lokalt
  • stärker och skapar lösningar för service
  • skapar sociala service- och mötesplatser

Välkommen att träffa oss på Landsbygdsdagen så får vi prata mer om din idé!

Landsbygdsdagen
Norsjö kommun och Hela Sverige ska leva bjuder in till Landsbygdsdagen – eldsjälsdagen. Söndag den 7 oktober kl. 09:30-15:30 i Bastuträsk, FolketsHus
Anmälan:
Dagen är kostnadsfri och alla är välkomna. Anmäl dig via e-post till ingrid.ejderudnygren@norsjo.se eller
ring Norsjö kommuns växel på tf. 0918 – 140 00.
Eldsjälspriset 2018
Gemensamt för både service- och landsbygdsutveckling är att eldsjälar har avgörande betydelse.
En av alla eldsjälar kommer särskilt att uppmärksammas då Hela Sverige ska leva delar ut Eldsjälspriset 2018 under dagen.
———-
Service för en levande bygd eller en levande bygd som underlag för service. Vad är hönan och ägget? Det ska vi prata om på årets landsbygdsdag. Vi träffas i Bastuträsk – en pigg 125-åring i utveckling!

Under dagen medverkar bl a länsrådet Lars Lustig, Åse Claesson ordförande för Hela Sverige ska leva, Coompanion, Region Västerbotten, Glesbygdsmedicinskt centrum, Gold of Lapland och Leader Skellefteå Älvdal.

Levande bygd för service, service för levande bygd

Vad gör andra?
Under förmiddagen får vi veta mer om några intressanta satsningar för att stärka service på landsbygden, både kommersiell och offentlig service. Ny teknik och nya samarbeten går som en röd tråd genom den här programpunkten.Vad vill du göra?
Under eftermiddagen får vi möjlighet att diskutera egna idéer för utveckling. Här kan du ta inspiration och lärdom av andra som driver projekt eller på annat sätt jobbar med utveckling i sin bygd. Du får även träffa personer som kan berätta mer om finansieringsmöjligheter. Ta med din idé till Bastuträsk, här finns många bollplank. Kanske blir årets landsbygdsdag startskottet för flera nya utvecklingsprojekt.